Your location is here: dravecky.net  ⇒  ⇒ Leptanie

    Leptanie

    Leptanie v persírane sodnom. Najlepší výsledok a najkratší čas sa dá dosiahnuť zahriatim na 45 - 50°C. Predloha pomocou čínskej UV farby a negatívnej predlohy.

    Po pár minútach

    Hotovo


    No comments available